מרוץ האוניברסיטה ה-7 ע"ש נועם גולדמן 2017 5 ק"מ ריצה תחרותית

מרץ 2017