מרוץ סאקוני בת חפר ה- 15 2013 1.5 ק"מ ריצה תחרותית

נובמבר 2013