מרוץ שפיר ה-3 2013 10 ק"מ ריצה תחרותית

אפריל 2013