מרוץ שפיר ה-5 ע"ש תמר אריאל 2015 2 ק"מ ריצה תחרותית

אפריל 2015