מרוץ בנימינה וגבעת עדה וצעדת בנימינה 2015 10 ק"מ ריצה תחרותית

אפריל 2015