דואתלון ניר פורז 2002 , דואתלון אופני כביש

אוקטובר 2002