מרוץ הר איתן ה-4 2017 16 ק"מ - גברים עד-44 ,16 ק"מ

אוקטובר 2017