מרוץ פארק המים רעות ה-15 2008 10 ק"מ תחרותי

מאי 2008