חצי מרתון ירושלים 2003 חצי מרתון - M5054

מאי 2003

גברים