חצי מרתון ירושלים 2003 חצי מרתון - M4044

מאי 2003