מרוץ מודיעין ה-2 2006 1.5 קילומטר ילדים עד גיל 16

דצמבר 2006