חצי המרתון המדברי ,אילת 2012 2ק"מ ילדים עממיי

נובמבר 2012