מרוץ האוניברסיטה העברית 2014 3.5 ק"מ ריצה תחרותית

אוקטובר 2014