חצי מרתון פארק הירקון ה-9 2015 21.1 ק"מ ריצה תחרותית

אוגוסט 2015