מרוץ חבל יבנה וצעדת ח"י 2015 2 ק"מ תחרותי ילדים עד גיל 14

מאי 2015