מרוץ האוניברסיטה ה-6 ע"ש נועם גולדמן 2015 5 ק"מ ריצה תחרותית

נובמבר 2015