מרוץ בניה ה-10 בקרני שומרון 2015 10 ק"מ ריצה תחרותית

נובמבר 2015