מרוץ שפיים 2015 מקצה 2 ק"מ ריצה תחרותית

דצמבר 2015