מרוץ באר יעקב ה-1 ע"ש סולומון גברייה 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית

נובמבר 2017