דואתלון ניר פורז ,רמה"ש 2004 דואתלון אולימפי כביש

אוקטובר 2004