מרוץ חולון 2007 ריצה 10 ק"מ - ותיקים 59-55

אוקטובר 2007