אליפות ישראל במרוצי שדה 2004 "בוגרים 10,450מ - בוגרים   10,450מ

פברואר 2004