מרוץ האביב ה-17 ברמה"ש 2001 תחרותי 10 ק"מ

מרץ 2001