דינה גולן

תוצאות אחרונות

דינה גולן
6k
לפני 8 ימים
10 כללי 1 גיל 1 בנשים

לפני 9 ימים
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 59

5K

לפני 10 ימים
31 כללי 1 גיל 5 בנשים

2K

2K

פברואר 2017

9:33

תוצאת השנה
19 כללי 1 גיל 5 בנשים

2K

פברואר 2017
33 כללי 1 גיל 9 בנשים

2K

אפריל 2016

9:10

תוצאת השנה
37 כללי 1 גיל 2 בנשים

2K

דצמבר 2015
34 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 55

2K

מאי 2015

2K

אפריל 2015

8:51

שיא אישי
10 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

5K

לפני 10 ימים
31 כללי 1 גיל 5 בנשים

5K

לפני 11 ימים
35 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 59

5K

לפני 16 ימים

23:44

תוצאת השנה
39 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

לפני 23 ימים
34 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

אפריל 2019
30 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

אפריל 2019
22 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 59

5K

אפריל 2019
25 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

מרץ 2019
20 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 59

5K

מרץ 2019
57 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 59

5K

פברואר 2019
60 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 59

5K

פברואר 2019
13 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

ינואר 2019
42 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

נובמבר 2018
29 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 58

5K

אוקטובר 2018

25:02

תוצאת השנה
45 כללי 1 גיל 5 בנשים

5K

אוקטובר 2018
66 כללי 1 גיל 9 בנשים

5K

אוקטובר 2018
41 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 58

5K

אוקטובר 2018
31 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 58

5K

אוקטובר 2018
88 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 58

5K

ספטמבר 2018
87 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 58

5K

ספטמבר 2018
20 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 58

5K

יולי 2018
17 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 58

5K

יוני 2018
73 כללי 2 גיל 10 בנשים גיל 58

5K

מאי 2018
84 כללי 2 גיל 12 בנשים גיל 58

5K

מאי 2018
44 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 58

5K

מאי 2018
44 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

מאי 2018
33 כללי 1 גיל 8 בנשים

5K

אפריל 2018
39 כללי 2 גיל 4 בנשים

5K

אפריל 2018
25 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 58

5K

אפריל 2018
39 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 58

5K

מרץ 2018
31 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 58

5K

פברואר 2018
כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 58

5K

פברואר 2018
56 כללי 1 גיל 6 בנשים

5K

פברואר 2018
37 כללי 1 גיל 4 בנשים

5K

דצמבר 2017
65 כללי 1 גיל 5 בנשים

5K

נובמבר 2017

5K

אוקטובר 2017
32 כללי 1 גיל 4 בנשים

5K

אוקטובר 2017
77 כללי 2 גיל 11 בנשים גיל 57

5K

אוקטובר 2017
71 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

ספטמבר 2017
110 כללי 1 גיל 20 בנשים


5K

מרץ 2017
49 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 57

5K

מרץ 2017
30 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 57

5K

פברואר 2017

24:08

תוצאת השנה
28 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

פברואר 2017
122 כללי 2 גיל 17 בנשים גיל 57

5K

ינואר 2017
24 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

נובמבר 2016
45 כללי 2 גיל 9 בנשים

5K

אוקטובר 2016

23:16

תוצאת השנה
42 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

אוקטובר 2016
37 כללי 1 גיל 6 בנשים

5K

ספטמבר 2016
74 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 56

5K

ספטמבר 2016
8 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

ספטמבר 2016
212 כללי 1 גיל 15 בנשים

5K

ספטמבר 2016
106 כללי 2 גיל 19 בנשים

5K

יוני 2016
42 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 56


5K

מאי 2016
111 כללי 1 גיל 15 בנשים

5K

אפריל 2016
28 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

אפריל 2016
77 כללי 1 גיל 12 בנשים גיל 56

5K

אפריל 2016
54 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

פברואר 2016
73 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 56

5K

ינואר 2016
86 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 55

5K

דצמבר 2015
48 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 55

5K

נובמבר 2015
43 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 55

5K

אוקטובר 2015
16 כללי 1 גיל 16 בנשים

5K

אוקטובר 2015
36 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 55

5K

אוקטובר 2015
45 כללי 1 גיל 2 בנשים


5K

ספטמבר 2015
111 כללי 1 גיל 17 בנשים

5K

יולי 2015
21 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 55

5K

יוני 2015
15 כללי 1 גיל 4 בנשים

5K

יוני 2015
31 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 55

5K

יוני 2015

23:34

תוצאת השנה
46 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

מאי 2015

5K

מאי 2015
29 כללי 1 גיל 8 בנשים

5K

מאי 2015
59 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

אפריל 2015
39 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

אפריל 2015
40 כללי 3 בנשים גיל 55

5K

נובמבר 2014

5K

נובמבר 2014
49 כללי 1 גיל 4 בנשים

5K

נובמבר 2014
27 כללי 1 גיל 6 בנשים

5K

ספטמבר 2014
9 כללי 1 גיל 9 בנשים

5K

יוני 2014
55 כללי 1 גיל 8 בנשים

5K

מאי 2014
59 כללי 1 גיל 13 בנשים

5K

מאי 2014
45 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

מרץ 2014

23:43

תוצאת השנה
48 כללי 1 גיל 7 בנשים

5K

נובמבר 2013

5K

אוקטובר 2013

23:52

תוצאת השנה

5K

אפריל 2013
54 כללי גיל 53

5K

מרץ 2013
38 כללי 1 גיל


5K

ספטמבר 2012

23:28

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2012
33 כללי גיל 52

5K

ספטמבר 2011
85 כללי גיל 51

5K

יוני 2011

23:08

שיא אישי

5K

יוני 2011
143 כללי 1 גיל גיל 51

5K

מאי 2011
83 כללי 1 גיל גיל 51


5K

נובמבר 2010
70 כללי גיל 50

5K

יולי 2010

5K

יוני 2010

23:34

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2019
226 כללי 4 גיל 27 בנשים גיל 59

10K

מרץ 2019
68 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 59

10K

פברואר 2019
65 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 59

10K

ינואר 2019

49:51

תוצאת השנה
325 כללי 2 גיל 37 בנשים גיל 59

10K

נובמבר 2018
92 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 58

10K

יוני 2018

52:15

תוצאת השנה
93 כללי 1 גיל 13 בנשים גיל 58

10K

דצמבר 2017
108 כללי 1 גיל 5 בנשים

10K

אפריל 2017
162 כללי 1 גיל 16 בנשים גיל 57

10K

מרץ 2017
40 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 57

10K

מרץ 2017

50:07

תוצאת השנה
353 כללי 7 גיל 33 בנשים גיל 57

10K

מרץ 2017
57 כללי 1 גיל 4 בנשים

10K

פברואר 2017
110 כללי 1 גיל 10 בנשים

10K

דצמבר 2016
95 כללי 1 גיל 4 בנשים

10K

נובמבר 2016
180 כללי 2 גיל 19 בנשים גיל 56

10K

אוקטובר 2016
58 כללי 1 גיל 4 בנשים

10K

יוני 2016
59 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 56

10K

מאי 2016
71 כללי 1 גיל 6 בנשים

10K

אפריל 2016
101 כללי 1 גיל 9 בנשים

10K

מרץ 2016

49:51

תוצאת השנה
359 כללי 3 גיל 40 בנשים גיל 56

10K

מרץ 2016
266 כללי 2 גיל 26 בנשים גיל 56

10K

מרץ 2016
180 כללי 1 גיל 78 בנשים

10K

פברואר 2016
185 כללי 1 גיל 13 בנשים גיל 56

10K

ינואר 2016
74 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 56

10K

אוקטובר 2015
189 כללי 1 גיל 20 בנשים

10K

מרץ 2015
188 כללי 1 גיל 16 בנשים גיל 55

10K

מרץ 2015

48:18

שיא אישי
176 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2015
238 כללי 1 גיל 21 בנשים גיל 55

10K

דצמבר 2014
153 כללי 1 גיל 7 בנשים

10K

נובמבר 2014
458 כללי 2 גיל 31 בנשים גיל 54


10K

מרץ 2014

48:27

תוצאת השנה
226 כללי 2 גיל 31 בנשים גיל 54

10K

פברואר 2014
176 כללי 1 גיל 22 בנשים גיל 54

10K

דצמבר 2013

49:22

תוצאת השנה
307 כללי 1 גיל 95 בנשים

10K

נובמבר 2013
187 כללי 2 גיל 15 בנשים

10K

יולי 2013
259 כללי גיל 53

10K

מרץ 2013
312 כללי גיל 53

10K

פברואר 2013
234 כללי גיל 53

10K

דצמבר 2012
400 כללי 1 גיל

10K

מאי 2012
152 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2012
220 כללי גיל 52

10K

פברואר 2012

50:24

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2011

48:51

תוצאת השנה
166 כללי גיל 51

10K

ספטמבר 2011
36 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2011
197 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2010

48:51

תוצאת השנה
101 כללי 1 גיל

10K

יוני 2010
79 כללי 1 גיל

10K

מאי 2010
1,116 כללי גיל 50

15K

15K

נובמבר 2013

1:22:54

שיא אישי
1,471 כללי 173 בנשים גיל 53

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2014

1:46:29

שיא אישי
1,491 כללי 1 גיל 82 בנשים גיל 54

21.1K

דצמבר 2013

1:54:30

תוצאת השנה
1,800 כללי 156 בנשים גיל 53

מרתון

42.2K

ינואר 2015

4:02:09

שיא אישי
1,124 כללי 4 גיל 106 בנשים גיל 55

תוצאות נוספות

6k
לפני 8 ימים
10 כללי 1 גיל 1 בנשים

לפני 9 ימים
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 59

5k
לפני 15 ימים
13 כללי 1 גיל 2 בנשים

אפריל 2019
32 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 59

דצמבר 2018
76 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 58

נובמבר 2018
165 כללי 1 גיל 26 בנשים גיל 58

יולי 2018
72 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 58

יוני 2018
46 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 58

3k
מאי 2018
24 כללי 1 גיל 3 בנשים

4k
אפריל 2018
26 כללי 1 גיל 4 בנשים

אפריל 2018
62 כללי 1 גיל 8 בנשים


נובמבר 2017
183 כללי 2 גיל 22 בנשים גיל 57

20 כללי 1 גיל 1 בנשים


134 כללי 3 גיל 13 בנשים

32 כללי 1 גיל 5 בנשים

נובמבר 2016
146 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 56

אוקטובר 2016
22 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 56

24 כללי 1 גיל 4 בנשים

ספטמבר 2016
60 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 56

ספטמבר 2016
24 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 56

מאי 2016
31 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 56אפריל 2016
41 כללי 1 גיל 2 בנשים

אפריל 2016
22 כללי 1 גיל 4 בנשים

38 כללי 1 גיל 9 בנשים

אוקטובר 2015
8 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 55

אוגוסט 2015
73 כללי 7 בנשים גיל 55

מאי 2015
38 כללי 5 בנשים גיל 55

נובמבר 2013
279 כללי 279 מגדר גיל 53

86 כללי 1 גיל גיל 53

נובמבר 2011
340 כללי גיל 51

אפריל 2011

אוקטובר 2010

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דינה גולן