Asaf Cohen

תוצאות אחרונות

Asaf Cohen

איש ברזל

יולי 2019

10:06:23

שיא אישי
213 כללי 38 גיל 205 בגברים2K

2K

פברואר 2018

10:25

שיא אישי
48 כללי 3 גיל 32 בגברים

2K

ינואר 2014

14:45

תוצאת השנה
239 כללי 6 גיל

5K

5K

מאי 2017

22:37

שיא אישי
40 כללי 9 גיל 40 בגברים

5K

דצמבר 2016

45:03

תוצאת השנה
75 כללי 13 גיל 62 בגברים גיל 42

10K

10K

יוני 2019

1:09:22

תוצאת השנה
893 כללי 202 גיל 664 בגברים גיל 39

10K

נובמבר 2011

49:31

תוצאת השנה
19 כללי 4 גיל גיל 37

10K

אוקטובר 2004

48:34

שיא אישי
48 כללי 17 גיל

10K

פברואר 2002

58:18

תוצאת השנה
414 כללי 137 גיל

חצי מרתון

21.1K

יולי 2017

1:52:27

שיא אישי
49 כללי 19 גיל 46 בגברים גיל 43

21.1K

מאי 2010

1:56:38

תוצאת השנה
926 כללי גיל 36

מרתון

42.2K

מרץ 2019

4:34:28

תוצאת השנה
878 כללי 144 גיל 763 בגברים גיל 45

42.2K

מרץ 2018

3:44:12

תוצאת השנה
153 כללי 30 גיל 143 בגברים גיל 44

42.2K

נובמבר 2017

4:01:14

תוצאת השנה
104 כללי 22 גיל 98 בגברים גיל 43

42.2K

נובמבר 2016

3:49:35

תוצאת השנה
66 כללי 18 גיל 64 בגברים גיל 42

42.2K

פברואר 2015

3:55:10

תוצאת השנה
208 כללי 47 גיל 206 בגברים גיל 41

42.2K

ינואר 2014

3:25:41

שיא אישי
347 כללי 332 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 2013

3:26:25

תוצאת השנה
357 כללי 330 בגברים גיל 39

42.2K

מרץ 2012

3:34:08

תוצאת השנה
289 כללי גיל 38

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2019

10:06:23

שיא אישי
213 כללי 38 גיל 205 בגברים

תוצאות נוספות15k
פברואר 2019
10 כללי 1 גיל 10 בגברים

דצמבר 2018
15 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 44

נובמבר 2018
67 כללי 4 גיל 51 בגברים גיל 44

D2S
מאי 2017
84 כללי 43 גיל 77 בגברים

נובמבר 2014
75 כללי 16 גיל

אוקטובר 2014
30 כללי 12 גיל 28 בגברים

נובמבר 2013
65 כללי 8 גיל 53 בגברים

אוקטובר 2012
44 כללי גיל 38

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Asaf Cohen