JAREER OMARY

תוצאות אחרונות

JAREER OMARY

10K

יולי 2019

52:57

תוצאת השנה
119 כללי 38 גיל 110 בגברים

10K

יולי 2019
102 כללי 28 גיל 92 בגברים גיל 37

5K

יולי 2019

22:39

תוצאת השנה
45 כללי 10 גיל 40 בגברים גיל 37

2K

2K

מרץ 2019

8:43

שיא אישי
71 כללי 9 גיל 61 בגברים גיל 37

5K

5K

יולי 2019

22:39

תוצאת השנה
45 כללי 10 גיל 40 בגברים גיל 37

5K

דצמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 36

5K

אוקטובר 2018

21:54

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 36

5K

אוקטובר 2018
45 כללי 4 גיל 44 בגברים גיל 36

5K

אוקטובר 2018
507 כללי 17 גיל 314 בגברים גיל 36

5K

יולי 2018
9 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 36

5K

יולי 2018
33 כללי 6 גיל 27 בגברים גיל 36

5K

יולי 2018
13 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 36

5K

מאי 2018
52 כללי 8 גיל 47 בגברים גיל 36

5K

מאי 2018
16 כללי 3 גיל 15 בגברים

5K

מרץ 2018
39 כללי 9 גיל 34 בגברים גיל 36

5K

מרץ 2018
489 כללי 105 גיל 446 בגברים גיל 36

5K

פברואר 2018
כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 36

5K

דצמבר 2017

21:04

שיא אישי
28 כללי 6 גיל 23 בגברים

5K

דצמבר 2017
13 כללי 7 גיל 13 בגברים

5K

דצמבר 2017
9 כללי 6 גיל 8 בגברים

5K

נובמבר 2017
83 כללי 11 גיל 75 בגברים גיל 35

10K

10K

יולי 2019

52:57

תוצאת השנה
119 כללי 38 גיל 110 בגברים

10K

יולי 2019
102 כללי 28 גיל 92 בגברים גיל 37

10K

מאי 2019
60 כללי 56 גיל 56 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2018

48:47

שיא אישי
18 כללי 8 גיל 17 בגברים

תוצאות נוספות

מרץ 2019
8 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 37

דצמבר 2018
166 כללי 85 גיל 154 בגברים גיל 36

נובמבר 2018
151 כללי 19 גיל 130 בגברים גיל 36

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

JAREER OMARY