מוטי גרליץ

תוצאות אחרונות

מוטי גרליץ

5K

לפני 5 ימים

19:40

תוצאת השנה
14 כללי 14 בגברים

21.1K

פברואר 2019

1:22:36

שיא אישי
74 כללי 8 גיל 71 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2019
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

5K

5K

לפני 5 ימים

19:40

תוצאת השנה
14 כללי 14 בגברים

5K

נובמבר 2018
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 44

5K

מאי 2018
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 44

5K

מאי 2018

19:13

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

5K

מרץ 2018
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 44

10K

10K

נובמבר 2018
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 44

10K

אפריל 2018
14 כללי 13 בגברים

10K

מרץ 2018

37:52

שיא אישי
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 44

15K

15K

נובמבר 2017

1:00:04

שיא אישי
110 כללי 26 גיל 102 בגברים גיל 43

15K

אפריל 2017
8 כללי 5 גיל 8 בגברים

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

1:22:36

שיא אישי
74 כללי 8 גיל 71 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2019
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

21.1K

פברואר 2019
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

21.1K

ינואר 2019
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 45

21.1K

דצמבר 2018
112 כללי 26 גיל 106 בגברים

21.1K

יולי 2018
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 44

21.1K

מרץ 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2018

1:25:40

תוצאת השנה
80 כללי 17 גיל 75 בגברים

21.1K

יולי 2017

1:34:07

תוצאת השנה
8 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 43

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2017

5:58:08

שיא אישי
63 כללי 15 גיל 60 בגברים

תוצאות נוספות

יוני 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 44

D2S
מאי 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

D2S
מאי 2017
68 כללי 18 גיל 62 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מוטי גרליץ