מרוץ המדרגות של כלל בריאות בעזריאלי 2010

נובמבר 2010